درخصوص اعلام اسامی قرعه کشی

بسمه تعالی

همشهریان و شرکت کنندگان عزیز

همانطور که قبلا نیز اعلام شده است قرار بود اداره کل کتابخانه ها طبق تفاهم فی مابین این سایت و موسسه العقائد و آن اداره قرعه کشی های شهرستان ها را انجام داده و جوایز و افراد معرفی گردند که دلیل این تاخیر اعلام تاخیر در اقدام اداره کل می باشد

لیکن طبق تعهد این سایت و العقائد ۳نفر جایزه کمک هزینه سفر عتبات و ۱۰۰ کارت رفاهی اقتصادی سایت درمشهد معرفی خواهند شد و سایر جوایز بعد از اعلام اداره کل کتابخانه ها اعلام خواهد گردید.