تلفن : 989352274525 + ایمیل: my@inmashhad.com
200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105 300-101 300-206 300-070 70-417 210-260 210-060 200-355 300-208 CISSP 300-135 210-065 300-209 70-243 70-480 CCA-500 2V0-621D 210-451 400-051 E05-001 1Z0-052 70-410 640-916 VMCE_V9 810-403 070-464 070-243 700-802 70-246 FCBA GPHR DEV-401 C2090-610 SY0-401 712-50 ADM-201 700-039 312-50 MA0-101 648-244 SK0-004 ASF 70-494 70-673 500-005 1Z0-060 C9560-503 640-875 N10-006 98-367 70-534 NS0-505 70-342 CHFP 070-410 640-878 1V0-603 1Z0-804 C8010-250 312-50V9 C2150-508 98-368 CLOUDF 70-411 70-461 220-901 70-488 070-341 PK0-003 E20-547 70-412 70-686 500-285 CISM 101-400 102-400 PDM_2002001060 JN0-100 642-883 CAP 070-347

پارک ها.

پارک بزرگ ملت مشهد

پارک های بزرگ در مشهد

پارک های بزرگ در مشهد

Your Ads inmashhad

پارک های بزرگ در مشهد

Your Ads inmashhad

پارک های بزرگ در مشهد

Your Ads inmashhad

پارک های بزرگ در مشهد

 

[custom_table style=3]

پارک چهارصد دستگاه
منطقه شهرداری
 ۱
مساحت (متر مربع)  ۱۱۰۴۰
تلفن  
آدرس  بلوار سجاد، خیابان مولوی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک نیلوفر
منطقه شهرداری
 ۱
مساحت (متر مربع) ۵۸۲۲
تلفن  
آدرس بلوار سجاد، خیابان بهار۱۰

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک فلسطین
منطقه شهرداری
 ۱
مساحت (متر مربع)  ۲۳۷۸
تلفن  
آدرس خیابان فسطین، بین ۱۰و ۱۲

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک پیام
منطقه شهرداری
 ۱
مساحت (متر مربع) ۲۷۴۳
تلفن  
آدرس بلوار شهید دستغیب، خ هدایت

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک علوی
منطقه شهرداری
 ۱
مساحت (متر مربع) ۲۲۶۹
تلفن  
آدرس خ آبکوه، خ علوی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

-پارک قائم
منطقه شهرداری
 ۱
مساحت (متر مربع) ۱۱۴۱
تلفن  
آدرس انتهای خ سامان فارسی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک بهزاد
منطقه شهرداری
 ۱
مساحت (متر مربع) ۳۷۷۱
تلفن  
آدرس بلوار خیام، خیام ۱۰

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک محتشمی
منطقه شهرداری
 ۱
مساحت (متر مربع) ۸۱۱
تلفن  
آدرس  خ کوهسنگی، پشت دادگاه انقلاب

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک هجرت
منطقه شهرداری
 ۱
مساحت (متر مربع)  ۵/۳۳۱۳
تلفن  
آدرس بلوار ارشاد، خ مالک اشتر

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک شهید بخارایی
منطقه شهرداری
 ۱
مساحت (متر مربع)  ۱۱۶۸۹
تلفن  
آدرس  خ راهنمایی، راهنمایی ۱۵ و ۱۳

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک مینا
منطقه شهرداری
 ۱
مساحت (متر مربع) ۴۶۴۷
تلفن  
آدرس بلوار سجاد، بهار۱

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک مالک اشتر
منطقه شهرداری
 ۱
مساحت (متر مربع) ۴۵۶
تلفن  
آدرس بلوار ارشاد

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک پامچال
منطقه شهرداری
 ۱
مساحت (متر مربع)  ۵۱۶
تلفن  
آدرس  بلوار سجاد، خ پامچال

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک یاس
منطقه شهرداری
 ۱
مساحت (متر مربع) ۹۱۰
تلفن  
آدرس بلوار سجاد، خ یاسمن

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

-پارک کوی دکترا
منطقه شهرداری
 ۱
مساحت (متر مربع)  ۱۱۵۷
تلفن  
آدرس  خ سناباد

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک جامی
منطقه شهرداری
 ۱
مساحت (متر مربع) ۴۴/۹۱۰۳
تلفن  
آدرس  بلوار سجار ، خ جامی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

-پارک ۵۱۲ دستگاه
منطقه شهرداری
 ۱
مساحت (متر مربع)  ۱۳۳۶۰۰
تلفن  
آدرس بلوار ارشاد

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک ۶۰۰ دستگاه
منطقه شهرداری
 ۱
مساحت (متر مربع)  
تلفن  
آدرس  بلوار ارشاد

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

-پارک سلمان فارسی
منطقه شهرداری
 ۱
مساحت (متر مربع) ۹۰۰
تلفن  
آدرس  نبش سلمان فارسی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک شهید کلاهدوز
منطقه شهرداری
 ۱
مساحت (متر مربع) ۲۰۸۵
تلفن  
آدرس  بلوار کلاهدوز، کلاهدوز ۲۳

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک بنفشه
منطقه شهرداری
 ۱
مساحت (متر مربع) ۴۵۰۰
تلفن  
آدرس  بلوارسجاد، خ میلاد

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک اماج و کماج
منطقه شهرداری
 ۲
مساحت (متر مربع)  ۳۸۰۸
تلفن  
آدرس  خ عامل ، ۲۰ متری حجت

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک جواهری
منطقه شهرداری
 ۲
مساحت (متر مربع)  ۶۰۰
تلفن  
آدرس  خ عامل، ۲۰ متری حجت

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک آیه الله سعیدی
منطقه شهرداری
 ۲
مساحت (متر مربع) ۸۰۰
تلفن  
آدرس  خ عامل، کوی سعیدی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک شهرک امام
منطقه شهرداری
 ۲
مساحت (متر مربع) ۱۶۰۰
تلفن  
آدرس  ایثارگران۱۰

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک شهرک امام
منطقه شهرداری
۲
مساحت (متر مربع)  ۱۶۰۰
تلفن  
آدرس ایثارگران ۱۱

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک شهرک امام
منطقه شهرداری
 ۲
مساحت (متر مربع) ۱۶۰۰
تلفن  
آدرس  ایثارگران۱۲

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک مطهری ۳۱
منطقه شهرداری
 ۲
مساحت (متر مربع)  ۸۷۰۰
تلفن  
آدرس مطهری شمالی ۳۱

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک پل استقلال
منطقه شهرداری
۲
مساحت (متر مربع) ۱۰۰۰
تلفن  
آدرس  ضلع شمالی شرقی پل استقلال

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک پل استخر شهرداری
منطقه شهرداری
 ۲
مساحت (متر مربع) ۱۶۰۰
تلفن  
آدرس  خ قره نی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک کوی امیر
منطقه شهرداری
 ۲
مساحت (متر مربع) ۷۵۰۰
تلفن  
آدرس کوی امیر، نیلوفر۹

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک شهید کشوری
منطقه شهرداری
 ۲
مساحت (متر مربع) ۲۸۷۵
تلفن  
آدرس بلوار شهید کشوری، کشوری ۴

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک فرامرز عباسی
منطقه شهرداری
 ۲
مساحت (متر مربع)  ۵۴۰۰
تلفن  
آدرس فرامرز عباسی ۲۹

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک شهرک امام
منطقه شهرداری
 ۲
مساحت (متر مربع) ۴۶۰۰
تلفن  
آدرس انتهای مطهری شمالی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک سمیه
منطقه شهرداری
 ۲
مساحت (متر مربع) ۲۷۹۵
تلفن  
آدرس بلوار شهید فرامرز عباسی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک زیبا
منطقه شهرداری
 ۲
مساحت (متر مربع)  ۶۰۰۰
تلفن  
آدرس  بلوار شهید فرامرز عباسی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک مطهر
منطقه شهرداری
 ۲
مساحت (متر مربع) ۳۲۲۰۰
تلفن  
آدرس  انتهای مطهری شمالی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک کودک (رضوان)
منطقه شهرداری
۲
مساحت (متر مربع)  ۱۰۸۲۲
تلفن  
آدرس  سه را ه کاشانی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک رسالت
منطقه شهرداری
 ۲
مساحت (متر مربع) ۳۰۳۳۸
تلفن  
آدرس شهید فرامرز عباسی ، رسالت

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک کوی اصفهانی ها
منطقه شهرداری
 ۲
مساحت (متر مربع) ۴۷۷۳
تلفن  
آدرس مطهری شمالی، کوی اصفهانی ها

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک هشت آباد
منطقه شهرداری
 ۲
مساحت (متر مربع) ۷۰۰۰
تلفن  
آدرس خ توحید، کوچه رضوی ها

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک ثمانه
منطقه شهرداری
 ۲
مساحت (متر مربع) ۵۲۷۴
تلفن  
آدرس بلوار فردوسی ، ثمانه ۱۴

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک پردیس قائم
منطقه شهرداری
مساحت (متر مربع) ۱۶۰۰۰۰
تلفن  
آدرس میدان شهید فهمیده، ابتدای جاده قدیم قوچان

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک جامعه
منطقه شهرداری
مساحت (متر مربع) ۳۰۰۰
تلفن  
آدرس جنب آپارتمان های جامعه، خیابان فدک ، فدک ۱۰

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

ابوطالب ۷۴ شمیم
منطقه شهرداری
مساحت (متر مربع) ۹۸۰۰
تلفن  
آدرس خیابان ابوطالب- ابوطالب ۷۴

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

ابوطالب ۶۴ شمیم
منطقه شهرداری
مساحت (متر مربع) ۱۸۰۰
تلفن  
آدرس خیابان ابوطالب-ابوطالب ۶۴

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک شهید سخاوتی
منطقه شهرداری
۳
مساحت (متر مربع) ۲۵۰۰
تلفن  
آدرس طلاب ، شیخ صدوق۷

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک سیلو
منطقه شهرداری
۳
مساحت (متر مربع) ۵/۲۰۲۶
تلفن  
آدرس جنب سیلو گندم

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک امیر آباد
منطقه شهرداری
۳
مساحت (متر مربع) ۱۵۰۰
تلفن  
آدرس خ هاشمی نژاد ،شهید خزاعی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

-پارک بلال حبشی
منطقه شهرداری
۳
مساحت (متر مربع) ۵۸۰۰
تلفن  
آدرس خ خواجه ربیع ، ۲۰متری بلال

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک طالقانی
منطقه شهرداری
۳
مساحت (متر مربع) ۵۰۰۰
تلفن  
آدرس خ خواجه ربیع ،شهرطالقانی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک آزادی
منطقه شهرداری
۳
مساحت (متر مربع) ۶۲۹۷
تلفن  
آدرس خ خواجه ربیع ، شهر آزادی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک محلی امام حسین
منطقه شهرداری
۳
مساحت (متر مربع) ۱۲۳۵۲
تلفن  
آدرس حاشیه میدان امام حسین

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک فجر
منطقه شهرداری
۳
مساحت (متر مربع) ۳۰۰۰۰
تلفن  
آدرس حاشیه صدمتری،حدفاصل میدان و امام حسین

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک ابوذر
منطقه شهرداری
۳
مساحت (متر مربع) ۱۵۰۰
تلفن  
آدرس انتهای طالقانی ،تقاطع گازو ابوذر

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک سیمان شهر(نگین)
منطقه شهرداری
۳
مساحت (متر مربع) ۳۷۰۰
تلفن  
آدرس خ خواجه ربیع شهرک سیمان شهر

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک گل ها
منطقه شهرداری
۳
مساحت (متر مربع) ۴۱۰۵
تلفن  
آدرس انتهای بلوار فاطمیه- کوی گل ها

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک جنگلی بلال حبشی
منطقه شهرداری
۳
مساحت (متر مربع) ۵/۲۶۳۹
تلفن  
آدرس ۵۱ متری بلال حبشی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک عباس آباد
منطقه شهرداری
 ۳
مساحت (متر مربع) ۱۹۵۰
تلفن  
آدرس بلوار دوم طبرسی-انتهای طبرسی ۱۲-کوی فاطمیه

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک نهضت
منطقه شهرداری
۴
مساحت (متر مربع) ۲۴۲۲۰
تلفن  
آدرس انتهای خیابان شهید مفتح

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک سجاد
منطقه شهرداری
۴
مساحت (متر مربع) ۱۴۷۷
تلفن  
آدرس حاشیه جنوب صدمتری

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک سرو(بالندری)
منطقه شهرداری
۴
مساحت (متر مربع) ۵۶۸۵
تلفن  
آدرس شمال صدمتری کمربندی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک گلشور(بهشت)
منطقه شهرداری
۴
مساحت (متر مربع) ۲۰۰۰۰۰
تلفن  
آدرس انتهای خ شهید مفتح

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک بسیج
منطقه شهرداری
۴
مساحت (متر مربع) ۱۶۰۰۰۰
تلفن  
آدرس حاشیه صدمتری-روبروی گلشهر در منطقه ۴

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک فروغی بسطامی
منطقه شهرداری
۵
مساحت (متر مربع) ۱۷۰۰۰
تلفن  
آدرس بلوار وحدت، وحدت ۲

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک گلشهر
منطقه شهرداری
۵
مساحت (متر مربع) ۷۰۰۰
تلفن  
آدرس انتهای جاده نیزه

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک رضائیه
منطقه شهرداری
۵
مساحت (متر مربع) ۱۷۰۰
تلفن  
آدرس ابتدای کوی رضائیه

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک چهارصد دستگاه
منطقه شهرداری
۵
مساحت (متر مربع) ۲۵۰۰
تلفن  
آدرس بلوار وحدت، ابتدای کوچه مسجد امام هادی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک جنب امور شهر
منطقه شهرداری
 ۵
مساحت (متر مربع)  ۲۵۰۰
تلفن  
آدرس  بلوار وحدت ، مقابل بلوار امت

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک رستگار مقدم
منطقه شهرداری
۵
مساحت (متر مربع) ۲۰۰۰۰
تلفن  
آدرس بلوار میرزا کوچک خان

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک امت
منطقه شهرداری
۵
مساحت (متر مربع) ۲۰۳۰۰
تلفن  
آدرس انتهای ۳۰ متری طلاب

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک بزرگ کارمندان
منطقه شهرداری
۶
مساحت (متر مربع) ۲۵۸۰۹
تلفن  
آدرس کوی کارمندان اول

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

-پارک کارمندان دوم
منطقه شهرداری
۶
مساحت (متر مربع) ۱۶۲۴۲
تلفن  
آدرس کوی کارمندان دوم

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک مقابل آپارتمان های آستان قدس رضوی
منطقه شهرداری
۶
مساحت (متر مربع) ۱۱۶۰۷
تلفن  
آدرس بلوار شهید رستمی آستان قدس

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک اول
منطقه شهرداری
۶
مساحت (متر مربع) ۹۳۲۷
تلفن  
آدرس کوی کارمندان دوم

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک گل رز
منطقه شهرداری
۶
مساحت (متر مربع) ۵۲۷۱
تلفن  
آدرس کارمندان دوم

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک فیروزیان
منطقه شهرداری
۶
مساحت (متر مربع) ۴۵۱۹
تلفن  
آدرس کوی کارمندان

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک پشت نانوایی
منطقه شهرداری
۶
مساحت (متر مربع) ۸۹۴۷
تلفن  
آدرس کوی کارمندان دوم

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک گودال ترکها
منطقه شهرداری
۶
مساحت (متر مربع) ۳۵۸۱
تلفن  
آدرس ۱۷ شهریور

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک جنب بلوار شهید
منطقه شهرداری
۶
مساحت (متر مربع) ۲۸۹۶
تلفن  
آدرس بلوارشهید رستمی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک حاج حسین
منطقه شهرداری
۶
مساحت (متر مربع) ۴۱۷۶
تلفن  
آدرس کوی کارمندان دوم

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک بازه شیخ
منطقه شهرداری
۶
مساحت (متر مربع) ۴۹۸۰
تلفن  
آدرس شهرک شهید رجایی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک بیاکی و محمدآباد
منطقه شهرداری
۶
مساحت (متر مربع) ۴۶۴۲
تلفن  
آدرس بلوار ۲۲ بهمن

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک مسلم
منطقه شهرداری
۶
مساحت (متر مربع) ۴۹۵۷
تلفن  
آدرس کارمندان دوم

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک واحد
منطقه شهرداری
۶
مساحت (متر مربع) ۴۴۷۷
تلفن  
آدرس کارمندان دوم

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک انتهای محمد آباد
منطقه شهرداری
۶
مساحت (متر مربع) ۳۰۰۰
تلفن  
آدرس محمد آباد

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک انتهای کوچه چهنو
منطقه شهرداری
۶
مساحت (متر مربع) ۲۴۵۰
تلفن  
آدرس خ چهنوی ۲۸

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک مصلی
منطقه شهرداری
۶
مساحت (متر مربع) ۱۸۲۹۹
تلفن  
آدرس بلوار مصلی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک رجاء(چمران)
منطقه شهرداری
۶
مساحت (متر مربع) ۱۰۰۰۰۰
تلفن  
آدرس شهرک شهید رجایی –بلوار حر

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک فرهنگسرای غدیر
منطقه شهرداری
۶
مساحت (متر مربع) ۱۰۰۰۰
تلفن  
آدرس بلوار ۲۲ بهمن

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک اول سعیدی
منطقه شهرداری
 ۷
مساحت (متر مربع) ۱۶۰۰۰
تلفن  
آدرس ۲۰ متری خلج

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک دوم سعیدی
منطقه شهرداری
۷
مساحت (متر مربع) ۲۷۰۰۰
تلفن  
آدرس  ۲۰ متری خلج

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک معجونی
منطقه شهرداری
۷
مساحت (متر مربع) ۱۳۰۰۰
تلفن  
آدرس ۲۰ متری حجت

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک شهید شیرودی
منطقه شهرداری
۷
مساحت (متر مربع) ۳۷۰۰
تلفن  
آدرس خ شیرودی ۱۵

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک شهید صدر
منطقه شهرداری
 ۷
مساحت (متر مربع) ۲۷۰۰
تلفن  
آدرس بلوار شهید صدر

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک میرزا کوچک خان
منطقه شهرداری
۷
مساحت (متر مربع) ۳۲۳۲۵
تلفن  
آدرس خیابان دانش

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک باغ ملی
منطقه شهرداری
۸
مساحت (متر مربع) ۱۶۲۳۹
تلفن  
آدرس خ امام خمینی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک خامنه ای
منطقه شهرداری
۸
مساحت (متر مربع) ۳۲۵۰
تلفن  
آدرس خ آخوند خراسانی ،کوچه خامنه ای

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک دانش
منطقه شهرداری
 ۸
مساحت (متر مربع) ۱۶۲۹
تلفن  
آدرس خ دانش غربی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک ادیب نیشابوری
منطقه شهرداری
۸
مساحت (متر مربع) ۱۲۸۰
تلفن  
آدرس خ شهید بهشتی ، بلوار ذکریا

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک اقاقیا
منطقه شهرداری
۸
مساحت (متر مربع) ۳۵۰۰
تلفن  
آدرس خ امام خمینی – خمینی ۳۳

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک خانه شهر
منطقه شهرداری
۸
مساحت (متر مربع) ۶۰۰۰
تلفن  
آدرس آخر بلوار ایمان

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک ویلا
منطقه شهرداری
۹
مساحت (متر مربع) ۳۱۶۵
تلفن  
آدرس آب و برق ، بلوار شهرستانی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک لاله
منطقه شهرداری
۹
مساحت (متر مربع) ۲۵۰۰
تلفن  
آدرس میدان آب و برق

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک دانشگاه
منطقه شهرداری
۹
مساحت (متر مربع) ۶۷۰۰
تلفن  
آدرس بلوار وکیل آباد ، کوی دانشگاه

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک صاحب الزمان
منطقه شهرداری
 ۹
مساحت (متر مربع) ۱۰۷۴
تلفن  
آدرس خ صاحب الزمان، هاشمیه

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک هاشمیه
منطقه شهرداری
۹
مساحت (متر مربع) ۲۳۰۰
تلفن  
آدرس هاشمیه۳۳

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک چهارچشمه
منطقه شهرداری
۹
مساحت (متر مربع) ۲۰۰۰
تلفن  
آدرس بین چهارچشمه ۹ و ۱۲

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک ناسیونال
منطقه شهرداری
۹
مساحت (متر مربع) ۴۳۰۵
تلفن  
آدرس خ اقبال لاهوری،لاهوری ۲

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک صدا وسیما
منطقه شهرداری
۹
مساحت (متر مربع) ۳۰۰۰
تلفن  
آدرس بلوار شهید کلانتری

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک بنفشه
منطقه شهرداری
۹
مساحت (متر مربع) ۴۵۰۰
تلفن  
آدرس بلوارسجاد خ میلاد

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک شهر آراء
منطقه شهرداری
۹
مساحت (متر مربع) ۱۴۰۰۰
تلفن  
آدرس ارتفاعات آب و برق

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک شهید پیش بین
منطقه شهرداری
۹
مساحت (متر مربع) ۸۰۰
تلفن  
آدرس اول خ حافظ ، آب و برق

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

-پارک کوثر
منطقه شهرداری
۹
مساحت (متر مربع) ۱۴۰۰۰
تلفن  
آدرس حد فاصل کوثر و هنر

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک آزادگان
منطقه شهرداری
۹
مساحت (متر مربع) ۱۳۰۰۰
تلفن  
آدرس بلوارپایداری

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک چهارچشمه
منطقه شهرداری
۹
مساحت (متر مربع) ۴۸۰۰
تلفن  
آدرس چهارچشمه ۱۲

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک میدان حر
منطقه شهرداری
 ۹
مساحت (متر مربع)  ۱۶۵۰
تلفن  
آدرس  پشت داروخانه

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک خطی
منطقه شهرداری
۹
مساحت (متر مربع) ۷۰۰۰
تلفن  
آدرس میدان حر

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک هاشمی مهنه
منطقه شهرداری
۱۰
مساحت (متر مربع) ۵۹۶۰
تلفن  
آدرس بلوار هاشمیه مهنه

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک شاهد
منطقه شهرداری
۱۰
مساحت (متر مربع) ۲۵۲۰۰
تلفن  
آدرس تقاطع بلوارشاهد و امامیه

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک ادیب
منطقه شهرداری
۱۰
مساحت (متر مربع) ۲۱۶۳
تلفن  
آدرس بلوار ادیب شمالی ، ادیب ۲۰

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک شریعتی
منطقه شهرداری
۱۰
مساحت (متر مربع) ۴۶۸۵
تلفن  
آدرس حاشیه بلوار شریعتی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک نیکی
منطقه شهرداری
۱۰
مساحت (متر مربع) ۱۵۷۰
تلفن  
آدرس شهرک کوشش ، انتهای کوشش

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

-پارک لشکر
منطقه شهرداری
۱۰
مساحت (متر مربع) ۷۳۹۲
تلفن  
آدرس حاشیه بلوار فلاحی ۱۵

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک رازی
منطقه شهرداری
۱۰
مساحت (متر مربع) ۷۲۵۰
تلفن  
آدرس شهرک رازی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

-پارک فلاحی ۷
منطقه شهرداری
۱۰
مساحت (متر مربع) ۱۷۰۰
تلفن  
آدرس بلوار فلاحی ۷

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

-پارک ایثار
منطقه شهرداری
۱۰
مساحت (متر مربع) ۸۵۴۱
تلفن  
آدرس انتهای بلوار اندیشه

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک رازی جهاد
منطقه شهرداری
۱۰
مساحت (متر مربع) ۱۶۴۳
تلفن  
آدرس جنب انبار جهاد سازندگی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک بحرآباد
منطقه شهرداری
۱۰
مساحت (متر مربع) ۸۸۰۰
تلفن  
آدرس مقابل پلیس راه قوچان

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک حاشیه اندیشه
منطقه شهرداری
۱۰
مساحت (متر مربع) ۶۸۰۰
تلفن  
آدرس خ اندیشه ۵

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک شهرک راه آهن
منطقه شهرداری
۱۰
مساحت (متر مربع) ۲۵۰۰
تلفن  
آدرس بلوار شاهد

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک امام هادی
منطقه شهرداری
۱۰
مساحت (متر مربع) ۴۵۷۷
تلفن  
آدرس اول خیابان امام هادی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک اندیشه
منطقه شهرداری
۱۰
مساحت (متر مربع) ۲۳۰۰
تلفن  
آدرس اندیشه ۱۹

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک بلوار فاطمیه
منطقه شهرداری
۱۰
مساحت (متر مربع) ۴۸۰۰
تلفن  
آدرس فلاحی ۲۶

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک بلوار فاطمیه
منطقه شهرداری
۱۰
مساحت (متر مربع) ۲۶۹۰
تلفن  
آدرس فلاحی ۲۶

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک رسالت
منطقه شهرداری
۱۰
مساحت (متر مربع) ۵۳۰۰
تلفن  
آدرس رسالت ، انتهای کوشش

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک شهرک امداد
منطقه شهرداری
۱۰
مساحت (متر مربع) ۲۰۰۰
تلفن  
آدرس مقابل پارک رسالت

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک فلاحی ۹
منطقه شهرداری
۱۰
مساحت (متر مربع) ۱۰۰۰۰
تلفن  
آدرس بلوار شهید فلاحی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک پروانه
منطقه شهرداری
۱۰
مساحت (متر مربع) ۵۸۰۰
تلفن  
آدرس بلوار شاهد، شاهد ۱۶

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک گل ها
منطقه شهرداری
۱۱
مساحت (متر مربع) ۲۷۰۰۰
تلفن  
آدرس بلوار دانشجو۹و۵

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک دادگر
منطقه شهرداری
۱۱
مساحت (متر مربع) ۵۵۲۰
تلفن  
آدرس بلوار وکیل آباد،خ آزادگان

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک شریف
منطقه شهرداری
۱۱
مساحت (متر مربع) ۵/۱۱۴۵۴
تلفن  
آدرس بلوار وکیل آباد، شریف ۹

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک زینب
منطقه شهرداری
۱۱
مساحت (متر مربع) ۲۰۶۵
تلفن  
آدرس بلوار وکیل آباد، آزادگان ۲۰

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

-پارک شباهنگ
منطقه شهرداری
۱۱
مساحت (متر مربع) ۲۰۰۰
تلفن  
آدرس بلوار فرهنگ

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک دانش آموز
منطقه شهرداری
۱۱
مساحت (متر مربع) ۱۸۰۰
تلفن  
آدرس بلوار دانش آموز جنوبی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک معلم
منطقه شهرداری
 ۱۱
مساحت (متر مربع) ۶۲۲۸
تلفن  
آدرس بلوار معلم، ۴۵

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک بین معلم
منطقه شهرداری
۱۱
مساحت (متر مربع)
تلفن  
آدرس بلوار معلم

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک نیروی هوایی
منطقه شهرداری
۱۱
مساحت (متر مربع) ۱۰۳۷۴
تلفن  
آدرس  بلوار شهید ستاری

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک شهید فهمیده
منطقه شهرداری
مساحت (متر مربع)  ۱۰۶۵۶
تلفن  
آدرس بین پنجراه و ۱۷ شهریور

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک کوچه عباسقلی خان
منطقه شهرداری
ثامن
مساحت (متر مربع) ۸۲۰
تلفن  
آدرس خ نواب صفوی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک حمام باغ
منطقه شهرداری
ثامن
مساحت (متر مربع) ۱۷۰
تلفن  
آدرس خ نواب صفوی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک عید گاه
منطقه شهرداری
مساحت (متر مربع)
تلفن  
آدرس کوچه عیدگاه خ امام رضا

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک بابا قدرت
منطقه شهرداری
سازمان
مساحت (متر مربع) ۲۰۰۰۰۰
تلفن  
آدرس انتهای بلوار فرودگاه

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک قائم
منطقه شهرداری
سازمان
مساحت (متر مربع) ۱۶۳۹۲۶
تلفن  
آدرس صدمتری کمربندی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک وحدت
منطقه شهرداری
سازمان
مساحت (متر مربع) ۱۶۰۰۰۰
تلفن  
آدرس پنجراه پایین خیابان

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک کوهسنگی
منطقه شهرداری
سازمان
مساحت (متر مربع) ۳۵۰۰۰۰
تلفن  
آدرس انتهای بلوار صدا و سیما

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک چمران
منطقه شهرداری
۶
مساحت (متر مربع) ۱۲۰۰۰۰
تلفن  
آدرس بلوار سرخس احداث

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک سلام
منطقه شهرداری
۷
مساحت (متر مربع) دردست احداث
تلفن  
آدرس  بلوار فرودگاه

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک بانوان
منطقه شهرداری
۲
مساحت (متر مربع) دردست احداث
تلفن  
آدرس انتهای بلوار عبدالمطلب

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک کودک
منطقه شهرداری
شهرداری
مساحت (متر مربع) ۱۰۰۰۰
تلفن  
آدرس بهشت رضا

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک جنگلی طرق
منطقه شهرداری
۷
مساحت (متر مربع) ۱۸۰۰۰۰۰
تلفن  
آدرس جاده شهید کلانتری-حد فاصل سیدی و ابوذر

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک سلام
منطقه شهرداری
 ۷
مساحت (متر مربع) ۲۵۰۰۰
تلفن  
آدرس بلوار فرودگاه نرسیده به میدان غدیر

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک صاحب الزمان(امانی)
منطقه شهرداری
۹
مساحت (متر مربع) ۸۵۰۰
تلفن  
آدرس بلوار وکیل آباد- کوی دانشگاه

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک میر
منطقه شهرداری
ثامن
مساحت (متر مربع) ۲۰۸۵
تلفن  
آدرس بلواروحدت-وحدت ۱۹

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک امور شهر
منطقه شهرداری
ثامن
مساحت (متر مربع) ۲۴۰۰
تلفن  
آدرس بلوار وحدت- وحدت ۱۹

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک هشتصد۱
منطقه شهرداری
۹
مساحت (متر مربع) ۹۶۷۶
تلفن  
آدرس بلوار هشتصد نرسیده به پارک ایزدی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک هشتصد۲
منطقه شهرداری
 ۹
مساحت (متر مربع) ۵۴۰۰
تلفن  
آدرس بلوار هشتصد نرسیده به پارک ایزدی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک هشتصد۳
منطقه شهرداری
۹
مساحت (متر مربع) ۳۲۰۳
تلفن  
آدرس بلوار نیروی هوایی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک لاهوری۵
منطقه شهرداری
۹
مساحت (متر مربع) ۲۹۴۵
تلفن  
آدرس اقبال لاهوری

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک جنگلی وکیل آباد
منطقه شهرداری
۹
مساحت (متر مربع) ۲۶۰۰۰۰
تلفن  
آدرس انتهای بلوار وکیل آباد

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک کوثر۲۶
منطقه شهرداری
۹
مساحت (متر مربع) ۷۳۷
تلفن  
آدرس ابتدای خیابان بنفشه کوثر ۲۶

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک پیروزی۲۰
منطقه شهرداری
۹
مساحت (متر مربع) ۴۰۰۰
تلفن  
آدرس بلوار پیروزی – پیروزی ۲۰

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک ۱۹ بهمن
منطقه شهرداری
۹
مساحت (متر مربع) ۱۵۴۰
تلفن  
آدرس بلوار هشتصد-روبروی مسجد امام حسن مجتبی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک لاهوری۱۴
منطقه شهرداری
۹
مساحت (متر مربع) ۱۰۰۳
تلفن  
آدرس لاهوری۱۴

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک نوفل
منطقه شهرداری
۹
مساحت (متر مربع) ۱۸۶۳
تلفن  
آدرس بلوار کلانتری- پل زیرگذر

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک ایزدی
منطقه شهرداری
۹
مساحت (متر مربع) ۱۳۲۰۰
تلفن  
آدرس انتهای هاشمیه

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک نجفی(رُز)
منطقه شهرداری
۹
مساحت (متر مربع) ۱۸۰۰۰
تلفن  
آدرس بلوار پیروزی- سرافراز ۱۰

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک طالقانی (یاس)
منطقه شهرداری
۹
مساحت (متر مربع) ۱۵۰۰۰
تلفن  
آدرس بلوار ژاندارمری

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک پروانه
منطقه شهرداری
۱۰
مساحت (متر مربع) ۸۸۰۰
تلفن  
آدرس خ شاهد ۱۶ قاسم آباد

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک فلاحی۵۰
منطقه شهرداری
۱۰
مساحت (متر مربع) ۹۳۶۱
تلفن  
آدرس بلوار فلاحی – فلاحی ۵۰-۴۴

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک بزرگ ملت
منطقه شهرداری
۱۱
مساحت (متر مربع) ۷۲۰۰۰۰
تلفن  
آدرس میدان آزادی

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک سروش
منطقه شهرداری
۱۱
مساحت (متر مربع) ۳۷۲۰
تلفن  
آدرس بلوارمعلم – بعد از چهارراه آزادشهر

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک دانشجو۳۵
منطقه شهرداری
 ۱۱
مساحت (متر مربع) ۷۸۷۰
تلفن  
آدرس بلوار دانشجو

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

-پارک دانشجو ۳۱
منطقه شهرداری
۱۱
مساحت (متر مربع) ۱۰۶۲۴
تلفن  
آدرس بلوار دانشجو

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک گلها
منطقه شهرداری
۱۱
مساحت (متر مربع) ۲۴۵۶۰
تلفن  
آدرس بلوار دانشجو بین ۷و۹

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک معلم
منطقه شهرداری
۱۱
مساحت (متر مربع) ۷۶۹۸
تلفن  
آدرس بلوار معلم- معلم ۴۵

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک دانش آموز
منطقه شهرداری
۱۱
مساحت (متر مربع) ۸۰۰۳
تلفن  
آدرس دانش آموز ۳۵

 

[/custom_table]

[custom_table style=3]

پارک دانش آموز
منطقه شهرداری
۱۱
مساحت (متر مربع) ۲۹۱۳
تلفن  
آدرس دانش آموز ۱۱

 

[/custom_table]

 

برگشت به بالا

Fatal error: Call to undefined function wp_botton() in /home/inmashha/public_html/wp-content/themes/inovado/footer.php on line 153